Google Website Translator

15. 8. 2011

Každodenné dobrodružstvo


Dnes 
Zobudiť úsmevom
Pritúliť ku brehom
Kúpime mlieko
Nedeľné raňajky
Otec chýba
Únava z jedla
Organický orgazmus
Naboso a naslepo
Klamstvo zdarma
Slizká voda
Poznanie veru nie
Absolútna pasivita
Po termíne predtým
Pozývam za požičané
Cukor je droga
Mágia a jej sestry
Vôňa zápachu z úst
Pičiny bez príčiny
Pusu od Bambusu
Sama sa nebojíš
Hviezdy padajú každý rok
Chrápanie a blikanie
Mäta za svitu mesiaca
Polnočné mojito
Jazzové opojenie
Peroxidová krása
Éter